Thông tin liên hệ
Nhà máy sản xuất ống tái chế tại KCN Vĩnh Lộc 2
Ống xây dựng
Tập thể CBCNV
Các dòng hàng chủ lực
Thông tin Liên hệ
Tê ren ngoài PE 25x3/4
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Tê ren ngoài PE 25x3/4
Nối góc 90 độ ren trong PE 63x2
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Nối góc 90 độ ren trong PE 63x2
Nối góc 90 độ ren ngoài PE 40x1.1/4
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Nối góc 90 độ ren ngoài PE 40x1.1/4
Nối góc 90 độ PE 25x25 mm
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Nối góc 90 độ PE 25x25 mm
Nối thẳng ren ngoài PE 63x2
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Nối thẳng ren ngoài PE 63x2

Vật tư cấp thoát nước dân dụng

Ống HDPE Đệ Nhất
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Ống HDPE Đệ Nhất
Ống HDPE Tiền Phong
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Ống HDPE Tiền Phong
Ống HDPE Bình Minh
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Ống HDPE Bình Minh
Ống PVC Đệ Nhất
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Ống PVC Đệ Nhất
Ống PVC nong trơn Tiền Phong
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Ống PVC nong trơn Tiền Phong
Ống PVC-U hệ CIOD Bình Minh
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Ống PVC-U hệ CIOD Bình Minh
Ống PVC-U hệ mét Bình Minh
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Ống PVC-U hệ mét Bình Minh
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2211
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2211
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PR-2215
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PR-2215
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PR-2216
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PR-2216
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PROXIA PR-2220
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PROXIA PR-2220
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2231
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2231
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2234
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2234
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2235
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2235
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2236
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2236
BỘ SEN CÂY LẠNH PROXIA PR-2237
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY LẠNH PROXIA PR-2237
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2238
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2238
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2239
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2239
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2244
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2244
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PROXIA PR-2245
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PROXIA PR-2245
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-221
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-221
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-229
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-229
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2248
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2248
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH MẠ GIẢ CỔ PR-2243
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH MẠ GIẢ CỔ PR-2243
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH SƠN TĨNH ĐIỆN MẠ VÀNG CAO CẤP PR-2240
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH SƠN TĨNH ĐIỆN MẠ VÀNG CAO CẤP PR-2240
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2251
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2251
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH CHỈNH NHIỆT ĐỘ PR-2246
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH CHỈNH NHIỆT ĐỘ PR-2246

Vật tư cấp thoát nước công nghiệp