Thông tin liên hệ
Nhà máy sản xuất ống tái chế tại KCN Vĩnh Lộc 2
Ống xây dựng
Tập thể CBCNV
Các dòng hàng chủ lực
Thông tin Liên hệ
Tê ren ngoài PE 25x3/4
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Tê ren ngoài PE 25x3/4
Nối góc 90 độ ren trong PE 63x2
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Nối góc 90 độ ren trong PE 63x2
Nối góc 90 độ ren ngoài PE 40x1.1/4
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Nối góc 90 độ ren ngoài PE 40x1.1/4
Nối góc 90 độ PE 25x25 mm
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Nối góc 90 độ PE 25x25 mm
Nối thẳng ren ngoài PE 63x2
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Nối thẳng ren ngoài PE 63x2
Chữ thập 27-10.8 ly PVC NC+ 27.10.8ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Chữ thập 27-10.8 ly PVC NC+ 27.10.8ly
Chữ thập 21-10.8 ly PVC NC+ 21.10.8ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Chữ thập 21-10.8 ly PVC NC+ 21.10.8ly
Chữ thập 10 ly POM NC+ 10ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Chữ thập 10 ly POM NC+ 10ly
Co 21 ly ren trong 21 PVC CO -21 RT21 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Co 21 ly ren trong 21 PVC CO -21 RT21 ly
Co trơn 21 ly PVC CO - 21 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Co trơn 21 ly PVC CO - 21 ly
Co 10 ly POM (màu đen) BB-10C
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Co 10 ly POM (màu đen) BB-10C
T 21 nối vòng nhựa PVC ( màu XÁM) T V21- 14.10* MX
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 21 nối vòng nhựa PVC ( màu XÁM) T V21- 14.10* MX
T 21 nối vòng nhựa PVC ( màu ĐEN) T V21- 14.10* MĐ
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 21 nối vòng nhựa PVC ( màu ĐEN) T V21- 14.10* MĐ
T chin 21-27 -27 mm nhựa PVC T 21.27 – 27 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T chin 21-27 -27 mm nhựa PVC T 21.27 – 27 ly
T chin 21-27 -19 mm nhựa PVC T 21.27 – 19 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T chin 21-27 -19 mm nhựa PVC T 21.27 – 19 ly
T chin 21 -19 mm nhựa PVC T 21 – 19 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T chin 21 -19 mm nhựa PVC T 21 – 19 ly
T 2 đầu 10 ly ren ngoài 21 nhựa POM T10ly – RN21
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 2 đầu 10 ly ren ngoài 21 nhựa POM T10ly – RN21
T 2 đầu 5ly - nối 6 ly trơn ( màu cam) T 5-6 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 2 đầu 5ly - nối 6 ly trơn ( màu cam) T 5-6 ly
T 2 đầu 10 ly ra 8-6 ly T 10-8-6 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 2 đầu 10 ly ra 8-6 ly T 10-8-6 ly
T 14 ly màu đen nhựa POM T 14 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 14 ly màu đen nhựa POM T 14 ly
T 10 ly màu đen nhựa POM T 10ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 10 ly màu đen nhựa POM T 10ly
T 8 ly màu đen nhựa POM T 8 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 8 ly màu đen nhựa POM T 8 ly
T 6 ly màu đen nhựa POM T 6 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 6 ly màu đen nhựa POM T 6 ly
T 5 ly màu đen nhựa PP T 5 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 5 ly màu đen nhựa PP T 5 ly
T 4 ly màu đen nhựa POM T 4 ly
Xóa
Sản phẩm hết hàng
T 4 ly màu đen nhựa POM T 4 ly
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2211
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2211
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PR-2215
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PR-2215
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PR-2216
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PR-2216
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PROXIA PR-2220
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PROXIA PR-2220
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2231
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2231
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2234
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2234
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2235
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2235
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2236
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2236
BỘ SEN CÂY LẠNH PROXIA PR-2237
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY LẠNH PROXIA PR-2237
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2238
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2238
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2239
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2239
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2244
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2244
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PROXIA PR-2245
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304 PROXIA PR-2245
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-221
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-221
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-229
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-229
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2248
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2248
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH MẠ GIẢ CỔ PR-2243
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH MẠ GIẢ CỔ PR-2243
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH SƠN TĨNH ĐIỆN MẠ VÀNG CAO CẤP PR-2240
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH SƠN TĨNH ĐIỆN MẠ VÀNG CAO CẤP PR-2240
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2251
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH PROXIA PR-2251
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH CHỈNH NHIỆT ĐỘ PR-2246
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BỘ SEN CÂY NÓNG LẠNH CHỈNH NHIỆT ĐỘ PR-2246

Vật tư cấp thoát nước công nghiệp